Monday, July 15, 2013Te[ch]x(t)iles in het MOTI 
9 juli t/m 8 augustus"Anne Stooker en Berber Soepboer maakten nieuwe ontwerpen voor het project Te[ch]x(t)iles in het MOTI te Breda. 
De resultaten van het project Te[ch]x(t)iles is te zien in de etalage aan de Pasbaan van 15 februari tot en met 8 augustus, de looptijd van Couture Graphique. 
Steeds wordt het werk van een aantal ontwerpers getoond en na vier weken komt er een aantal andere ontwerpers aan bod."
Dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur, Boschstraat 22, Breda                    
Het project Te[ch]x(t)iles loopt gelijktijdig met de tentoonstelling Couture Graphique. In samenwerking met het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie heeft MOTI tien ontwerpers gevraagd hun toekomstbeeld van mode te tonen. Wij leven in een tijd waarin nieuwe technieken voor het ontwerpen, produceren, verkopen en hergebruiken van textiel, mode en kleding snel gemeengoed worden. Een interessant aspect hiervan is dat deze technieken ook nieuwe mogelijkheden bieden om een van oudsher belangrijke functie van mode, namelijk het uitdrukken van de identiteit van de drager, op nieuwe manieren in te vullen.

-----------
Voor Te[ch]x[t]iles borduurde Anne Stooker voort op de collectie Frozen Moments; ” Fragmenten uit high-end magazines verwerkt in sieraden, zodat deze als nieuw object kunnen blijven voortbestaan." Een selectie van de sieraden is te koop in de museum shop. Ze bestudeerde 30 jaargangen van het blad Items, dat niet meer bestaat als tijdschrijft. Items is een Nederlands tijdschrift voor vormgeving. Een selectie hoogtepunten uit de ontwerpgeschiedenis, zoals het motief van Gijs Frieling en Job Wouters, heeft ze gedigitaliseerd en op een sjaal overgezet. Deze sjaals worden gepresenteerd in schepramen, een artefact uit de tijd dat papier nog met hand geschept werd. Op deze manier creëert Anne Stooker een brug tussen het oude medium en een nieuw medium waarin de beelden kunnen blijven voortbestaan. In de glasgalerij presenteert Anne Stooker zichzelf als curator van ontwerpgeschiedenis.

Fotografie: Heidi Vogels
Met dank aan PrintUnlimited - FotoKiekie - Top10 Meubelmakers - Sybren Karst

-----------------
Voor Te[ch]x[ti]les werkt Berber Soepboer de tegenovergestelde benadering van haar ontwerpvisie uit, geïnspireerd op kunststroming de Stijl en met gebruik van elementen uit de traditie van de streekdracht. Motieven en kleuren binnen de streekdracht vertelden precies waar de persoon vandaan kwam en wat zijn/haar sociale en economische status was. Het model voor de karakteristiek kraplap uit Bunschoten – Spakenburg staat nu model voor vrouwen geboren in de provincie Utrecht. De kleur wordt bijvoorbeeld bepaald door het inkomen en de positie van de streep op het kledingstuk wordt bepaald door de leeftijd. Zo krijgt elke persoon een passend keurslijf aangemeten, door middel van gegevens over zichzelf die hij/zij niet kan beïnvloeden. Hiermee hoopt Berber Soepboer mensen te prikkelen om de vormgeving van zichzelf door middel van kledingkeuze weer naar zichzelf toe te trekken, in plaats van een kant en klare identiteit te kiezen uit de rekken van commerciële kledingconcerns.
fotografie: Ninette Schostack, website design: Ea Polman, website constructie: Frank Huffener  No comments:

Post a Comment